En blogg om produktionsteknik

Att lära sig se slöseri!

Dela

🏭 Att lära sig se slöseri!

En stor del av intäkten för en vara eller tjänst är relaterade till produktionsresurser, det vill säga material och förädling.

Även om vi har bra produkter och tjänster så är lönsamheten inte alltid den bästa. Min erfarenhet från industrin är att en stor andel av produktionsresurserna försvinner i någon form av slöseri.

Aktiviteter delas in i tre kategorier:

✔ Värdeskapande aktiviteter som kunden är villig att betala för.
❌ Uppenbart slöseri som är lätt att se, och ta bort. Det kan vara aktiviteter som till exempel överproduktion, gå, vänta eller flytta runt på material.
❌ Dolt slöseri är de aktiviteter som är nödvändiga för att tillverka en produkt, men skulle kunna minskas genom att göra på ett mer effektivt sätt.

Kort och gott: Alla aktiviteter som inte ökar kundvärdet är slöseri.

💡 Hur kan vi lära oss se slöseri?

En bra början är att göra en frekvensstudie för att få en uppfattning om hur tiden fördelas mellan olika aktiviteter vilka grupperas i värdeskapande tid, uppenbart och dolt slöseri. Uppenbart slöseri så som onödiga materialförflyttningar är lätt att ta bort, medan ett dolt slöseri som till exempel ineffektiva och röriga arbetsplatser kan innebära ett större förbättringsprojekt.

Vad kan ni komma på för uppenbara eller dolda slöserier?

Följ mig gärna eller connecta för att ta del av mina inlägg på LinkedIn. Behöver ni stöd med processanalys eller förbättringsarbete ☎️ Kontakta mig 070-290 60 41 ☎️.

#produktion #produktivitet #lean

Relaterade blogginlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer