Mats Högman

Processberedning

Processberedning

Det viktigaste när det gäller… Självklart för de flesta, men kan vara svårt att efterleva När jag kommer ut i fabriker för att studera processer genom tidsstudie eller värdeflödesanalys så upptäcker jag många förbättringar som kan göras. Ofta är förbättringar minskar behovet av att operatören går och hämtar, väntar eller transporterar saker för att utföra …

Processberedning Read More »

Förebygga problem

Förebygga problem

Hur man kan förebygga problem. Nej men inte nu igen! Åhhh, de här misstagen uppstår mer som regel än undantag. Hur kan samma problem uppstå gång efter annan? För att förebygga problem så är mitt förslag att föra informella samtal där nyckelpersoner regelbundet utvärderar ett projekt eller en verksamhet. Göra ett så kallat Lessons Learned. …

Förebygga problem Read More »

Arbetsuppgifter

Rutinmässiga arbetsuppgifter

Att vara ny på jobbet är inte alltid det lättaste när det kommer till att lära sig hur rutinmässiga arbetsuppgifter ska utföras. Speciellt om det saknas tydliga instruktioner. Avsaknad av standardiserade arbetsinstruktioner är ett problem som gör att upplärningstiden blir längre än vad den behöver vara, och ger upphov till olika former av slöseri. Beroende …

Rutinmässiga arbetsuppgifter Read More »

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer