En blogg om produktionsteknik

Dela

Dela på linkedin
Dela på skype
Dela på facebook
Dela på twitter

Mer värde för mindre arbete

Kärnpunkten i att skapa resurssnåla och effektiva processer är att arbeta bort alla former av slöseri. Genom att granska och se verksamhetens processer från ett kundperspektiv är den stora frågan:

Vad vill kunden ha ut av detta?

Kunder kan vara slutkunder i form av användare, konsumenter eller medborgare. Men det kan även vara den interna kunden i nästa processteg.

Tre huvudtyper av slöseri

Resurssnål produktion eller Lean Production har sitt ursprung i 1940-talets Japan då Taiichi Ohno fick i uppdrag att höja Toyotas produktivitet till Fords nivå. Detta blev ett embryo till Toyoya Production System (TPS) som är en filosofi med fokus att eliminera faktorer som inte tillför värde i en process.

Enligt filosofin finns det tre huvudtyper av slöseri:

 • Slöseri (muda): Arbete som inte tillför värde.
 1. Överproduktion – Tillverka mer eller tidigare än vad som behövs.
 2. Väntan – Är kopplat till att invänta leveranser eller maskiner.
 3. Lager – Innebär att lagra mer än nödvändigt och binda upp kapital i onödan.
 4. Rörelse – Tid för onödiga förflyttningar.
 5. Omarbete – Reparationer, kassationer och defekter på produkter och tjänster.
 6. Överarbete – Göra mer än vad kunden kräver.
 7. Transporter – Onödiga förflyttningar av material och information.
 8. Outnyttjade kreativitet – Att inte ta tillvara på medarbetarnas kompetens.
 • Överbelastning (muri): Överutnyttja resurser.
  Om människor och maskiner pressas till sitt yttersta så resulterar detta i oplanerade stopp på grund av maskinhaverier. Men också i en försämrad arbetsmiljö med övertid, stress och dålig atmosfär på företaget.
 • Ojämnhet (mura): Obalans i arbetsfördelning.
  Med en ojämn arbetsfördelning uppstår flaskhalsar som orsakar mindre flyt i verksamheten vilket skapar mindre värde. En analogi med detta är att fastna i en bilkö. Istället för att gasa och bromsa så är det bättre att anpassa hastigheten och spara både tid och bränsle.

Framgångsfaktorer

 • Analysera och lär känna era processer.
 • Sätt upp nyckeltal för att mäta era förbättringar.
 • Börja med de enkla förbättringarna för att komma igång.
 • Genom att påkalla medarbetarnas uppmärksamhet på olika former av slöseri, och ta vara på deras kompetens så ger detta ett långsiktigt värdetillskott.
 • Engagera personalen i förbättringsarbetet.

Relaterade blogginlägg

Prenumerera

Kategorier

Favoriter

Konsulttjänster

MH logo
Konsulttjänster inom produktionsteknik, projektering och projektledning
Ring
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer