En blogg om produktionsteknik

Mer värde för mindre arbete

Dela

Kärnpunkten i att skapa resurssnåla och effektiva processer är att arbeta bort alla former av slöseri för att skapa mer värde för mindre arbete. Genom att granska och se verksamhetens processer från ett kundperspektiv.

Kunder kan vara användare, konsumenter eller medborgare, men även interna kunder som nästa station i ett värdeflöde.

Skapa värde genom att eliminera slöseri

Resurssnål produktion eller Lean Production har sitt ursprung i 1940-talets Japan då Taiichi Ohno fick i uppdrag att höja Toyotas produktivitet till Fords nivå. Detta blev ett embryo till Toyoya Production System (TPS) som är en filosofi med fokus att eliminera slöserier som inte tillför värde i en process.

Det finns tre huvudtyper av slöseri:

✅ Slöseri (muda): Arbete som inte tillför värde

 1. Överproduktion – Tillverka mer eller tidigare än vad som behövs.
 2. Väntan – Är kopplat till att invänta leveranser eller maskiner.
 3. Lager – Innebär att lagra mer än nödvändigt och binda upp kapital i onödan.
 4. Rörelse – Tid för onödiga förflyttningar.
 5. Omarbete – Reparationer, kassationer och defekter på produkter och tjänster.
 6. Överarbete – Göra mer än vad kunden kräver.
 7. Transporter – Onödiga förflyttningar av material och information.
 8. Outnyttjade kreativitet – Att inte ta tillvara på medarbetarnas kompetens.

✅ Överbelastning (muri): Överutnyttja resurser

Om människor och maskiner pressas till sitt yttersta så resulterar detta i oplanerade stopp på grund av maskinhaverier. Men också i en försämrad arbetsmiljö med övertid, stress och dålig atmosfär på företaget.

✅ Ojämnhet (mura): Obalans i arbetsfördelning

Med en ojämn arbetsfördelning uppstår flaskhalsar som orsakar mindre flyt i verksamheten vilket skapar mindre värde. En analogi med detta är att fastna i en bilkö. Istället för att gasa och bromsa så är det bättre att anpassa hastigheten och spara både tid och bränsle.

Slöseri Värde

💡 Framgångsfaktorer

 • Analysera och lär känna era processer.
 • Sätt upp nyckeltal för att mäta era förbättringar.
 • Börja med de enkla förbättringarna för att komma igång.
 • Genom att påkalla medarbetarnas uppmärksamhet på olika former av slöseri, och ta vara på deras kompetens så ger detta ett långsiktigt värdetillskott.
 • Engagera personalen i förbättringsarbetet.

Följ mig gärna eller connecta på LinkedIn. Behöver ni stöd med att skapa värde i ert förbättringsarbete? ☎️ Kontakta mig ☎️

#lean #produktivitet #produktion

Relaterade blogginlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer