Fjärrvärme till överdäckning, Göteborg

Tidigare uppdrag

Fjärrvärme
Bild: Vy på överdäckning Götaleden i Göteborg
2021-09-20

|

Fjärrvärme- och fjärrkylaprojekt i Göteborg

Ombyggnaden av E45 vid Lilla Bommen har inneburit en nedsänkning av motorvägen till en tunnel inne i centrala Göteborg. Den nya tunneln har skapat möjlighet till bebyggelse ovan tunneltaket.

Se Trafikverkets film som visar byggnationen av Gullbergstunneln från 2017 tills tunneln öppnade i mars 2021.

Detaljplanen för bebyggelsen på Götaleden innebär en exploatering på ca 140 000 kvadratmeter med bostäder, kontor, verksamheter, skola och parkering. Totalt fem nya kvarter.

Länk till planen på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Uppdrag

I detta projekt har jag granskat tidigare utförd förprojektering, skött beställarens remissförfarande samt detaljprojekterat fjärrvärme och fjärrkyla till de nya kvarteren vid överdäckningen.

Det har varit ett spännande och tekniskt komplicerat projekt med många intressenter, och totalt ca 1500 meter ledningar.

Projektering har utförts i samarbete med AFRY.

Följ mig gärna eller connecta på LinkedIn. Behöver ni en resurs för liknande projekt? ☎️ Kontakta mig 070-290 60 41 ☎️.

Uppdragsgivare

Partnerföretag

Andra uppdrag

Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer