En blogg om produktionsteknik

Slöseri där man inte tror

Dela

Många företag som arbetar med Lean tillämpar metoder och tankesätt för att eliminera slöseri och skapa effektivare processer. Grunden till förbättringsarbete inom administration är samma; att eliminera arbete som inte skapar kundvärde.

Tre huvudgrupper av slöseri

✔ Arbete som inte tillför värde (Muda)

✔ Överutnyttja resurser (Muri)

✔ Obalans i arbetsfördelning (Mura)

Källor till ej värdeskapande arbete inom produktion har inte alltid sin motsvarighet inom administration. När kontorspersonalen har infört 5S för att skapa ordning på papper och pennor så konstateras snart att Lean inte var något för dem. Men då återstår det som inte syns:

✔ Disciplin, fel kompetens, onödig rapportering, hantera för många aktiviteter och projekt, avsaknad av regler, oklara strukturer, komplexa processer och kanske onödiga processer.

Vad ska man göra åt det här?

Samla alla intressenter och gör en processkartläggning genom att identifiera alla steg i processen. Från ax till limpa. Visualisera och sätt mätetal som ökar medvetenheten. Vad är värdet för kunden? Identifiera problemområden och analysera vad som är dess grundorsak.

Lös problem!

Jag finns även på LinkedIn. Behöver ni stöd med processanalys eller förbättringsarbete ☎️ Kontakta mig ☎️

Relaterade blogginlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer