Mina tjänster

Konsulttjänster inom produktionsteknik

Layout och arbetsplatsutformning

Layout och arbetsplatsutformning

Varje fabrik ska vara utformad för effektiv och säker produktion. Jag arbetar med planering, projektering och utformning av optimala fabrikslayouter som beaktar byggnadsrelaterade begränsningar och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Detta resulterar i schematiska ritningar för process- och materialflöden, riskanalys och detaljerade layouter för truckgångar, pall- och materialställ samt arbetsplatser.

Tjänster som jag erbjuder

  • Förstudier till uppdaterat produktionsupplägg som tar hänsyn till flöden, flexibilitet och arbetsförhållanden
  • Planering av framtida layout för nya produkter eller eventuell expansion
  • Planering och utformning av enskilda arbetsstationer
  • Planering och utformning av materialfasader
  • Dokumentation av befintligt produktionsupplägg
  • Projektledning vid ombyggnation

Andra tjänster

Beredning
All form av industriell tillverkning eller införandet av nya tjänster föregås av någon…

Nyckeln till framgång

Mina tjänster

Produktionsutveckling Verksamhetsutveckling Layoutarbete

Ett omdöme

Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge Mats våra bästa rekommendationer.
Markus Helgesson
Platschef

Konsulttjänster

MH logo
Konsulttjänster inom produktionsteknik, projektering och projektledning
Ring
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer