Hur du kan öka ditt företags lönsamhet
med hjälp av ständiga förbättringar

Förbättrad produktivitet ger ökad lönsamhet

Jag kan hjälpa er att…

Ta ett litet steg mot ökad lönsamhet genom att arbeta i mindre pilotprojekt för snabba resultat.
Överbrygga kunskapsluckor genom att praktiskt arbeta tillsammans med er personal.
Guida er till enkla och beprövade metoder för att få kontroll på kostnader.
Skapa framgång genom att ta tillvara personalens engagemang och kreativitet.
Få tillgång till enkla rutiner, mallar och dokument som ett stöd i er verksamhet.
kollage
Profilbild a

”Min erfarenhet från Svensk industri är att en stor andel av produktionsresurserna går förlorade i någon form av slöseri. Det behöver arbetas mer med förbättringsarbete. Jag kan guida er till enkla och beprövade metoder för att arbeta med ständiga förbättringar så att ni får gradvis förbättrad produktivitet, och ökad lönsamhet.”

Mats Högman, MH Produktionsteknik AB

Rekommendationer från
tidigare uppdrag
Leif Källmén
Leif Källmén
Manager Manufacturing Engineering
Läs mer
"Mats har utfört sina åtaganden till vår fulla belåtenhet, och har alltid visat ett korrekt och hedrande beteende så kan jag ge honom våra bästa rekommendationer."
Markus Helgesson
Markus Helgesson
Produktionschef
Läs mer
"Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge honom mina bästa rekommendationer."
Johan Linder
Johan Linder
Konsultchef
Läs mer
"Mats har lyckats väl med att hjälpa en av våra kunder med produktutveckling, och effektiviserat dess produktion. Jag kan varmt rekommendera Mats till liknande uppdrag."
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer