En blogg om produktionsteknik

Värdefullt förbättringsarbete

Dela

Att komma igång med förbättringsarbete

Har du någon gång låtit besikta en bil, dvs låtit fordonet genomgå en granskning och undersökning för att avgöra om den uppfyller gällande lagar och krav?

Om du svarar ja på den frågan så har du troligtvis även råkat ut för anmärkningar som föranlett en ombesiktning.

För att göra en liknelse: Att etablera standards för olika typer av tillverkningsprocesser och arbeta med ständiga förbättringar är samma, dvs granska och undersöka för att avgöra om processen uppfyller uppsatta lagar och krav.

Varför arbeta med ständiga förbättringar? (h2)

I takt med att verksamheten växer så vävs det också in olika former av slöseri som ger upphov till förluster.

Tre fokusområden i förbättringsarbetet:

• Vad skapar värde för kunden?
• Ta bort slöseri som skapar förluster.
• Säkerhet och arbetsmiljö.

Ett väl fungerande förbättringsarbete identifierar slöserier som kan arbetas bort. Detta skapar stabila flöden som ger mer värde för mindre arbete.

Förbättring

Vad skapar värde för kunden?

Visste du att ungefär tre procent av tiden i tillverkningsprocessen är värdeskapande. Det vill säga den tid som behövs för att utföra ett antal taga, placera, forma, bearbeta och montera produkten.

Det är lätt att förväxla värdeskapande tid med nödvändig tid som beror på hur produkten har konstruerats, vilken tillverkningsmetod som valts och hur produktionsupplägget utformats.

Med fokus på kundbehovet: Vad skapar värde?

Ta bort slöseri som skapar förluster

Uppenbart eller synligt slöseri är det vi kan se genom att börja studera arbetsprocesser och eventuellt kartlägga värdeflöden. Vad händer i fabriken från dörr till dörr?

Slöserier

Det värsta slöseriet av dem alla är överproduktion. Producera mer än vad som är nödvändigt för att skapa ett stabilt flöde. Med överproduktion följer mer eller mindre alla andra slöserier.

För ett effektfullt förbättringsarbete så är en bra start att engagera och vägleda personalen till att lära sig se slöseri. Ofta vet man redan vad som kan göras annorlunda för att skapa mer värde för mindre arbete.

Börja med att analysera produkten och vald tillverkningsmetod. Med fokus på att skapa värde: Vilka slöserier finns i era processer, och vilka förbättringar kan göras?

Säkerhet och arbetsmiljö

På en arbetsplats måste det finnas tid för rast och vila då personalen kan återhämta sig. Genom att studera arbetssätt, bedriva förbättringsarbete och låta metoden bestämma tiden så läggs grunden till en hållbar arbetsmiljö.

Vid utformandet av arbetsplatser ska det finnas, och användas, utrustning som gör att personalen inte behöver slita. Finns monotona arbetsuppgifter som skulle kunna lösas med hjälp av automation?

Gör en riskbedömning med avseende på ergonomi.

Hur kan ni lyckas i ert förbättringsarbete?

Ständiga förbättringar är en nyckel till ökad lönsamhet. För att lyckas i förbättringsarbetet och skapa bestående förbättringar så är det viktigt att engagera personalen.

Vilka är era huvudprocesser, och vad finns det för förbättringspotential?

Genom att vägleda personalen och ge tid till att utveckla de metoder och arbetssätt som de själva är delaktiga i så kommer det att skapa mer värde för mindre arbete.

Behöver ni hjälp med att komma igång med ert förbättringsarbete? Jag erbjuder fri konsultation där du berätta vilka utmaningar som ert företag står inför. Detta är helt kostnadsfritt. Inga förbindelser.

Boka fri konsultation här! Alternativt kontakta mig på telefon eller via e-post.

Relaterade blogginlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer