Varför anlita en konsult?

Vanliga frågor om konsultation

Förutsättningar för att anlita en konsult

Att anlita en konsult handlar ofta om resursbrist då ordinarie personal inte hinner med att genomföra alla aktiviteter som ska göras. Men det kan även vara på grund av att önskad kompetens inte finns i huset. Man anlitar en specialist för att lösa problem på ett strukturerat och beprövat sätt.

Att tänka på för ett givande samarbete

1. Kunden kan sitt företag bäst, och har ett mål med att ta hjälp av en specialist.
2. Konsulten har erfarenhet från liknande uppdrag, och anlitas tack vara sin kompetens.
3. Konsultens arbete skapar värde.

Det kan vara att företaget har en bra tillväxt, men det är ändå viktigt att vara uppmärksam på hela värdekedjan. Arbeta smartare, använda rätt verktyg och skapa effektiva processer. Med ett strukturerat förbättringsarbete baserat på verktyg för Lean, frigörs kapacitet som innebär möjlighet att öka produktionen eller ta in nya produkter. Som produktionsingenjör analyserar jag er verksamhet, och lämnar förslag på åtgärder samt gör en uppskattning på förväntad avkastning.

När ert företag beslutar att anlita en extern resurs så är integritet och lojalitet en självklarhet i alla detaljer. Jag betraktar mig själv som din partner och delägare i dina projekt. Min målsättning är att finna kostnadseffektiva lösningar som skapar värde i er verksamhet. Min framgång är er framgång.

Konsult

Vanliga frågor om konsultation

Här nedan besvaras några vanliga frågor. Låt svaren tjäna som en guide och visa målsättningen med mitt företagande. Jag besitter mycket kunskap om produktionsutveckling och verktygen för Lean produktion. Jag delar gärna med mig. Ju snabbare du förstår mina tjänster, desto tidigare kan vi inleda vårt samarbete.

En fördel med att anlita en konsult är att få ett nytt perspektiv på verksamheten. Ta in en person med erfarenhet från andra företag kanske till och med från andra branscher. Konsulten kan tjäna som en katalysator till förändring. Principer för Lean Manufacturing är desamma för alla branscher, men tillämpas på olika sätt. En konsult med specialistkompetens ser vilka förändringar som kan behövas, och föreslår strategier och koncept för ständiga förbättringar. Konsulten sprider specifika kunskaper som bidrar till att öka kompetensen inom företaget.

Det viktigaste hos alla konsulter är integritet. Med ett hedersamt och transparent förhållningssätt till sina medarbetare och sin uppdragsgivare blir konsulten en respekterad resurs. Det är viktigt att bidra med fakta och bevis.

Kontakta mig för fri konsultation om hur jag kan göra skillnad i ert företag.

Jag besitter en bred erfarenhet från svensk industri med allt från utveckling och konstruktion till planering och produktion. Oavsett om det gäller ständiga förbättringar, produktionsutveckling eller nya produktionsanläggningar. Beslut baseras på på fakta och bevis.

Kartläggning av ert nuläge med spagettidiagram, processflöde, kapacitet, verktygskrav, arbetsplatsupplägg till utvärdering för ert framtida behov. Baserat på ert aktuella behov skapas en plan för framtida investeringar.

  • Undersöka eventuella krav för verksamheten
  • Förstudier till investeringar
  • Projektering och layouter
  • Ta in offerter från leverantörer och entreprenörer
  • Projektledning
  • Uppföljning av projekt

Kontakta mig för fri konsultation. Hur kan jag skapa värde i er verksamhet?

Lean Manufacturing är en modell som fokuserar på kvalitetshöjande åtgärder med fokus att minimera slöserier, skapa stabila processer och tillverka endast vid behov. World Class Manufacturing (WCM) är en mer förfinad version av Lean Manufacturing, och sätter fokus på hela affärsmodellen.

Det inses snabbt att implementering av Lean Manufacturing inte görs över en natt. Det gäller att skapa en kultur och ett system som stöder ett långsiktigt förbättringsarbete. Denna WCM-miljö innefattar verktyg för Lean Manufacturing som är rätt för din arbetsgrupp, och får störst inverkan på ditt företag.

Kontakta mig för fri konsultation om verktyg för Lean Manufacturing.

Alla företag arbetar efter sina egna förutsättningar med målet att tillgodose kundens behov. Lean Manufacturing är en modell tillhandahålla produkter med rätt kvalitet med fokus att minimera slöserier, skapa stabila processer och endast tillverka vid behov.

Med bakgrund av att Lean influerats av Toyota Production System (TPS), och att företag tolkar och tillämpar modellen efter sin verksamhet. Man kan absolut kopiera de verktyg som man tror fungerar i ens egen verksamhet. Men verktygen bör anpassas till er företagskultur så att de blir rätt för din arbetsgrupp, och får störst inverkan på ditt företag.

Kontakta mig för fri konsultation om verktyg för Lean Manufacturing.

Jag inleder samarbete med ert företag. Utvärderar och lämnar förslag på vilka verktyg som kommer att ha störst inverkan på kostnad och kvalitet. Därefter en kort utbildning med personalen. Vi genomför tillsammans ett mindre pilotprojekt och granskar därefter resultatet. Vid behov justeras arbetssätt. Det är viktigt att följa upp och dokumentera framsteg över tid.  

Kontakta mig för fri konsultation om implementering av verktyg för Lean Manufacturing.

Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer