logo_mhp_black
logo_mhp_black
Hyr en ingenjör

Hyr en ingenjör

Anlita och förbättra vad du vill. Avsluta när du vill.

Hyr en ingenjör för att...

Komma igång

Genom att göra en nulägesanalys för att hitta största förbättringen.

Täppa till kunskapsluckor

Genom praktiskt arbete och utbildning tillsammans med er personal.

Skapa framgång

Genom att ta tillvara på er personals engagemang och kreativitet.

Öka er lönsamhet

Genom att arbeta i mindre projekt för att snabbt komma till resultat som märks.

”Min erfarenhet från Svensk industri är att en stor andel av produktionsresurserna går förlorade i någon form av slöseri. Det behöver arbetas mer med förbättringsarbete. Jag kan guida er till enkla och beprövade metoder för att arbeta med ständiga förbättringar så att ni får gradvis förbättrad produktivitet, och ökad lönsamhet.”

Mats Högman, MH Produktionsteknik AB

Författarbild

Rekommendationer

Leif Källmén
Leif Källmén
Manager Manufacturing Engineering
Läs mer
"Mats har utfört sina åtaganden till vår fulla belåtenhet, och har alltid visat ett korrekt och hedrande beteende så kan jag ge honom våra bästa rekommendationer."
Markus Helgesson
Markus Helgesson
Produktionschef
Läs mer
"Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge honom mina bästa rekommendationer."
Johan Linder
Johan Linder
Konsultchef
Läs mer
"Mats har lyckats väl med att hjälpa en av våra kunder med produktutveckling, och effektiviserat dess produktion. Jag kan varmt rekommendera Mats till liknande uppdrag."

Jag guidar er till enkla och beprövade metoder

Hyr en ingenjör

Anlita och förbättra vad du vill. Avsluta när du vill.

Hyr en ingenjör för att...

Komma igång

Genom att göra en nulägesanalys för att hitta största förbättringen.

Täppa till kunskapsluckor

Genom praktiskt arbete och utbildning tillsammans med er personal.

Skapa framgång

Genom att ta tillvara på er personals engagemang och kreativitet.

Öka er lönsamhet

Genom att arbeta i mindre projekt för att snabbt komma till resultat som märks.

”Min erfarenhet från Svensk industri är att en stor andel av produktionsresurserna går förlorade i någon form av slöseri. Det behöver arbetas mer med förbättringsarbete. Jag kan guida er till enkla och beprövade metoder för att arbeta med ständiga förbättringar så att ni får gradvis förbättrad produktivitet, och ökad lönsamhet.”

Mats Högman
MH Produktionsteknik AB

Författarbild

Rekommendationer

Leif Källmén
Leif Källmén
Manager Manufacturing Engineering
Läs mer
"Mats har utfört sina åtaganden till vår fulla belåtenhet, och har alltid visat ett korrekt och hedrande beteende så kan jag ge honom våra bästa rekommendationer."
Markus Helgesson
Markus Helgesson
Produktionschef
Läs mer
"Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge honom mina bästa rekommendationer."
Johan Linder
Johan Linder
Konsultchef
Läs mer
"Mats har lyckats väl med att hjälpa en av våra kunder med produktutveckling, och effektiviserat dess produktion. Jag kan varmt rekommendera Mats till liknande uppdrag."

Jag guidar er till enkla och beprövade metoder

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer