Kultur till ständiga förbättringar

Produktivitet Ständiga förbättringar

Mats Högman

Produktionsingenjör

Jag har lång yrkeserfarenhet och kunskap i hur man använder verktyg och tekniker för ett framgångsrikt förbättringsarbete. 

Bakgrund

Jag är civilingenjör inom maskinteknik och har över 30 års erfarenhet från svensk industri. Från tillverkning till ledande positioner. I mina operativa ledningsroller har jag arbetat som ansvarig för produktionsteknik där
ett stort arbete har varit att implementera verktyg för lean produktion. Mitt intresse och engagemang har bidragit till ständiga förbättringar och ekonomisk tillväxt i många företag.

För att skapa effektiva processer och underlätta överföring av kunskap så är det viktigt att identifiera sig med, och skapa varaktiga relationer med personalen. Där anser jag att en kort introduktion till verktyg för lean produktion inleder ständiga förbättringar. Därefter i små enkla steg lära sig att se och förstå problem. Det viktiga är att arbeta praktiskt med att mäta, experimentera och utvärdera.

En standard ger oss ett riktmärke som syftar till att påvisa avvikelser. Detta ger möjlighet till korrigerande åtgärder. För att lyckas med standardiserat arbete krävs nyckeltal för att mäta, och disciplin för arbeta effektivt med ständiga förbättringar.

En av mina styrkor är att jag arbetat som operatör inom industrin för att därefter inta ledande positioner. Jag har insikt i vilka utmaningar personalen kan stå inför. Jag lyssnar in ert behov och föreslår åtgärder som tillgodoser både allmänna och specifika behov.

Det viktiga är att komma till insikt och förstå vad som bidrar till ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt. Genom att redovisa viktiga nyckeltal och följa upp störningar skapas en kultur till ständiga förbättringar.

Utbildning

  • Civilingenjör maskinteknik, produktionssystem, Linköpings universitet
  • Kurser och utbildningar i arbetslivet
    5S, Standardiserat arbete, 7 QC Tools, 8D Problem Solving, DMAIC, VSM – Value Stream Mapping, Kata Coach, Ledarskap för team- och arbetsledare, AviX, Internrevision av kvalitets- och miljöledningssystem, systematisk brandskyddsutbildning, fjärrvärmeteknik m.fl.

Vad folk säger om mig...

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer