Vad gör en konsult?

Konsultens uppgift handlar ofta om att tillföra specialistkompetens, men kan även innebära extra bemanning för att klara arbetstoppar.

Vad innebär det att jobba som konsult?

Konsulter anlitas för att utföra specifika uppdrag som kan pågå från några dagar till flera år. Oavsett vilket så kommer uppdraget att slut. Därför är det bra att skapa ett nätverk med bra relationer som kan leda till nästa uppdrag. 

Fördelarna med att jobba som konsult är dels prova på olika branscher för att på så sätt skaffa erfarenhet. Dels lära känna många nya människor. Sedan får man se hur det fungerar på olika företag. 

Tre saker att tänka på som konsult

Det viktigaste att tänka på i rollen som inhyrd specialist är att man är där för att hjälpa kunden på sin väg att nå ett mål. Det är olika erfarenheter som möts för att lösa en uppgift.

  1. Kunden har ett mål med att ta hjälp av en specialist.
  2. Konsulten har erfarenhet från liknande uppdrag, och anlitas för sin kompetens.
  3. Konsultens arbete skapar värde för kunden.

Varför anlita en konsult?

Fördelar med att anlita en konsult är dels få nya perspektiv på verksamheten. Dels erfarenhet från andra företag som kan tjäna som en katalysator till förbättringsarbete.

Principerna för Lean Manufacturing är samma för alla branscher, men tillämpas på olika sätt. En konsult med specialistkompetens ser med nya ögon på vad som kan behöva göras. Då finns möjlighet att utveckla strategier och koncept för ständiga förbättringar.

Konsulten sprider specifika kunskaper som bidrar till att öka kompetensen inom företaget.

Det viktigaste hos alla konsulter är integritet. Med ett hedersamt och transparent förhållningssätt till sin uppdragsgivare blir konsulten en respekterad resurs.

Vanliga frågor om konsultation

Här nedan besvaras några vanliga frågor. Låt svaren tjäna som en guide och visa målsättningen med mitt företagande. 

Jag besitter en bred erfarenhet från Svensk industri med allt från produktionsutveckling och konstruktion av hjälpmedel till planering av flöden. Oavsett om det gäller ständiga förbättringar, produktionsutveckling eller nya produktionsanläggningar. Beslut baseras på på fakta.

Kartläggning av ert nuläge med spagettidiagram, processflöde, kapacitet, verktygskrav, arbetsplatsupplägg till utvärdering för ert framtida behov. Baserat på ert aktuella behov skapas en plan för framtida investeringar.

  • Undersöka eventuella krav för verksamheten
  • Förstudier till investeringar
  • Projektering och layouter
  • Ta in offerter från leverantörer och entreprenörer
  • Projektledning
  • Uppföljning av projekt

Hur kan jag skapa värde i er verksamhet?

Lean Manufacturing är en modell som fokuserar på kvalitetshöjande åtgärder med fokus att minimera slöserier, skapa stabila processer och tillverka endast vid behov.

World Class Manufacturing (WCM) är en mer förfinad version av Lean Manufacturing, och sätter fokus på hela affärsmodellen.

Lean Manufacturing är en verksamhetsmodell med ett antal verktyg och arbetssätt. Grunden att tillhandahålla produkter med rätt kvalitet med fokus att minimera slöserier, skapa stabila processer och endast tillverka vid behov.

Det inses snabbt att implementering av Lean Manufacturing inte görs över en natt. Det gäller att skapa engagemang hos personalen och en kultur som stöder ett långsiktigt förbättringsarbete. 

Alla företag arbetar efter sina egna förutsättningar med start i 5S och standardiserat arbete, och fokusera på att tillgodose kundens behov.

När jag som konsult inleder ett samarbete med ert företag så utgår vi efter era behov. Vad har ni, och vart kan ni börja i er resa mot en resurssnål verksamhet?

En bra start är att införa 5S och standardiserat arbete samt uppföljning av viktiga nyckeltal. Då läggs grunden till ständiga förbättringar, vilket är en förutsättning för att arbeta med avvikelser och göra korrigerande åtgärder. Då har ni ett arbetssätt med fokus på säkerhet, kvalitet och produktivitet.

Mats har utfört sina åtaganden till vår fulla belåtenhet, och har alltid visat ett korrekt och hedrande beteende så kan jag ge honom våra bästa rekommendationer.

volvo
Leif Källmén Manager Mfg Engineering

Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge honom mina bästa rekommendationer.

husqvarna
Markus Helgesson Produktionschef

Mats har lyckats väl med att hjälpa en av våra kunder med produktutveckling, och effektiviserat dess produktion. Jag kan varmt rekommendera Mats till liknande uppdrag.

FIRST
Johan Linder Konsultchef

MH Produktionsteknik AB

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer