Flexibel & Effektiv

Konsulttjänster inom produktionsteknik

Resultat hos dig

Jag verkar inom Sverige och tillhandahåller expertis inom vart och ett av mina tjänsteområden.

Professionell vägledning

Jag tar ett projektansvar genom att verka för ett flexibelt och effektivt arbetssätt som säkerställer att projektmålen uppfylls i varje steg på vägen.

Garanterad avkastning

Jag gör vad som krävs för garanterad avkastning på er investering med att anlita mig.

Layout

Layout och arbetsplatsutformning

Varje fabrik ska vara utformad för effektiv och säker produktion. Jag arbetar med planering, projektering och utformning av optimala fabrikslayouter som beaktar byggnadsrelaterade begränsningar och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Detta resulterar i schematiska ritningar för process- och materialflöden, riskanalys och detaljerade layouter för truckgångar, pall- och materialställ samt arbetsplatser.

Produktions- och verksamhetsutveckling

Oavsett om du ska starta upp ett mer omfattande Lean-arbete eller leta efter ständiga förbättringar så har jag erfarenhet och kompetens för att identifiera och implementera kostnadseffektiva lösningar som effektiviserar era processer och arbetsflöden. Jag utvärderar och lämnar förslag på vad som kommer att ha störst inverkan på resultatet. Genom tillämpning av välkända metoder för Lean produktion och min erfarenhet så levererar jag resultat med hög avkastning.  

Verksamhetsutveckling

Vad folk säger om mig...

Är du redo att börja öka Er lönsamhet?

Senaste blogginläggen

Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer