Beredning av produkter och arbetsprocesser

All form av industriell tillverkning av produkter föregås av någon form av produktionsberedning. Ett arbete som lägger grunden för standardiserat arbete och ständiga förbättringar.

Oavsett om det är produkter i små eller stora kvantiteter så är syftet att skapa kostnadseffektiva processer, och ett hållbart användande av resurser. Allt för att undvika slöseri.

Produktionsberedning på olika nivåer

Beredningsprocessen delas upp i makro- och mikronivå.
Makronivå

Hanterar värdeflödet med materialförsörjning, och fördelning av aktiviteter mellan olika arbetsstationer.

Mikronivå

Hanterar enskilda arbetsplatser med layout, utrustning, standardtider och arbetsinstruktioner.

Effektivt förbättringsarbete

Antag att det finns en befintlig produkt som funnits med en tid. Förutsättningarna har förändras då produkten gått från låg- till högvolym eller omvänt. Här kan det vara befogat att se över värdeflödet för att hitta förbättringar.

Jag hjälper er att se verksamheten med nya ögon för att hitta förbättringar.

Några tjänster som jag erbjuder...

Arbetsplatser

Ta fram layouter, upplägg för material, kanban utrustningar och riskanalyser.

MTM tidsstudier

Analysera befintliga eller planerade arbetsoperationer för att ta fram standardtider.

Arbetsinstruktioner

Ta fram standard operationsblad med fokus på produktivitet, kvalitet och säkerhet.

Balansering

Fördelning av aktiviteter mellan arbetsstationer, och bemanning baserat på kundbehov.

Author picture

Optimal produktivitet

Genom att kombinera Lean med en MTM tidsstudie för att analysera arbetet och skapa standard arbetsinstruktioner så bidrar det till ökad produktivitet. En noggrann produktionsberedning skapar förutsättningar till att optimal produktivitet uppnås snabbare.

Mats Högman, MH Produktionsteknik AB

Mats har utfört sina åtaganden till vår fulla belåtenhet, och har alltid visat ett korrekt och hedrande beteende så kan jag ge honom våra bästa rekommendationer.

Leif Källmén Manager Mfg Engineering

Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge honom mina bästa rekommendationer.

Markus Helgesson Produktionschef

Mats har lyckats väl med att hjälpa en av våra kunder med produktutveckling, och effektiviserat dess produktion. Jag kan varmt rekommendera Mats till liknande uppdrag.

Johan Linder Konsultchef

MH Produktionsteknik AB

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer