Mina tjänster

Konsulttjänster inom produktionsteknik

Beredning

All form av industriell tillverkning eller införandet av nya tjänster och produkter föregås av någon form av beredning som lägger grunden för standardiserat arbete och ständiga förbättringar. Omfattningen av beredningsarbetet påverkas av om det är produkter i höga eller låga volymer. Syftet är att oavsett volym skapa kostnadseffektiva processer och användande av resurser.

För en verksamhet delas arbetet upp i makronivå där operationer fördelas mellan olika maskiner eller arbetsstationer för att skapa ett arbetsflöde. Operationerna planeras sedan på mikronivå. Planering på makro- och mikronivå utförs oftast parallellt.

Beredning

Tjänster som jag erbjuder

  • Metodberedning och strukturhantering – Hur ska tillverkningen ske och vad genererar det för uppdelning i arbetsstationer och strukturer?
  • Feleffektanalys – P-FMEA, förutsäga möjliga fel i tillverkningsprocessen och utvärdera effekten av dessa samt föreslå förebyggande åtgärder.
  • Arbetsinstruktioner – Standard operationsblad med illustrerade arbetssteg, sekvens, standardtider, historik, godkännande och säkerhet
  • Process- och resursplanering – Baserat på kundtakt: Hur många arbetsstationer krävs, och hur ska de bemannas?
  • Systemstöd – Ta fram kalkyltid och standardtider
  • Materialfasad – Vilket material ska presenteras vid varje arbetsstation?
  • Arbetsplatsutformning – Layout och vilken utrustning ska finnas på arbetsplatserna? Riskanalys.
  • Tekniskt upphandlingsstöd – Framtagning av förfrågningsunderlag, ta in offerter och göra investeringskalkyler.

Andra tjänster

Nyckeln till framgång

Mina tjänster

Produktionsutveckling Verksamhetsutveckling Layoutarbete

Ett omdöme

Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge Mats våra bästa rekommendationer.
Markus Helgesson
Platschef

Konsulttjänster

MH logo
Konsulttjänster inom produktionsteknik, projektering och projektledning
Ring
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer