Få ökad lönsamhet genom att mäta och följa upp produktivitet

Första steget mot ökad lönsamhet

Genom att börja mäta och följa upp produktivitet läggs grunden till ökad lönsamhet. Den enklaste metoden är att räkna baklänges, och göra en uppskattning på förluster. En mer strukturerad metod är att med hjälp av papper, penna och Excel göra manuell rapportering och datainsamling.

Båda metoderna är starkt beroende av personligt engagemang vilket innebär att det kommer att finnas en viss osäkerhet i mätningarna.

Digitalisering ger ökad produktivitet

Nästa steg är att automatisera er datainsamling och låta operatörerna koda störningar vilket lägger grunden till en effektiv förbättringsprocess. Den tid som tidigare lades på att manuellt samla in och bearbeta data, kan istället läggas på problemlösning.

Bli mer lönsam

Oavsett om det gäller manuell eller automatiserad datainsamling så hjälper jag hjälpa er att komma igång, och därefter bistå med problemlösning. Ni får verktyg för att både mäta och arbeta bort förluster. Detta bidrar till att förbättra er produktivitet vilket ger ökad lönsamhet.

Jag hjälper er med...

Ta första steget

Genom att hjälpa er med en nulägesanalys.

Guidar er

Till enkla och beprövade metoder för att undersöka varför det uppstår förluster.

Utbildning

Genom praktiskt arbete tillsammans med er personal. Ni äger processen.

Datainsamling

Mäta förluster med hjälp av manuell eller automatiserad datainsamling.

Author picture

Effektivt förbättringsarbete

Det behöver arbetas mer med att mäta, analysera för att komma till insikt vad som driver förluster. Genom detta läggs grunden till ett effektivt förbättringsarbete. Jag guidar er till enkla och beprövade metoder för att arbeta med ständiga förbättringar så att ni får gradvis förbättrad produktivitet, och ökad lönsamhet.

Mats Högman, MH Produktionsteknik AB

Mats har utfört sina åtaganden till vår fulla belåtenhet, och har alltid visat ett korrekt och hedrande beteende så kan jag ge honom våra bästa rekommendationer.

Leif Källmén Manager Mfg Engineering

Mats är en kunnig och engagerad produktionsingenjör, och jag kan ge honom mina bästa rekommendationer.

Markus Helgesson Produktionschef

Mats har lyckats väl med att hjälpa en av våra kunder med produktutveckling, och effektiviserat dess produktion. Jag kan varmt rekommendera Mats till liknande uppdrag.

Johan Linder Konsultchef

MH Produktionsteknik AB

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer