Reinvestering fjärrvärme

Reinvestering fjärrvärme
Bild: Vy gatumiljö (före- och under byggfasen)
2020-03-05

|

Reinvestering fjärrvärme

Uppdraget bestod i att projektera reinvestering fjärrvärme med markledning DN250, kammare, fem serviser samt av omläggning VA-ledningar.

Ett modernt fjärrvärmerör har en skattad livslängd på 80–100 år. Standarden säger minst 30 år. Dessa fjärrvärmeledningar byggdes i början på 1960-talet, och var ca 60 år gamla.

Enligt Energiföretagen så är förnyelsetakten i snitt 320 år i svenska fjärrvärmenät.

Uppdrag

Fjärrvärmeledningen som byttes ut var av äldre typ som låg i en betongkulvert med fixpunkter och kompensatorer i olika kammare. Det gjordes även en Rohr2-beräkning på fjärrvärmeledningen för att ansluta mot befintliga kammare.

Utmaningen i detta projekt var att hitta plats för den nya fjärrvärmeledningen. I detta projekt kunde kunden skrota fem gamla kammare, och ca 400 meter betongkulvert.

Uppdraget utfördes i samarbete med AFRY.

Följ mig gärna eller connecta på LinkedIn. Behöver ni en resurs för liknande projekt? ☎️ Kontakta mig 070-290 60 41 ☎️.

Uppdragsgivare

Partnerföretag

Andra uppdrag

Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys

🏭 Värdeflödesanalys inom ett produktionsavsnitt Genom att systematiskt analysera en process från leverantör till kund så

Läs mer

MH Produktionsteknik AB

Uppdragsgivare

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer