Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys
Bild: Värdeflödesanalys i befintlig verksamhet
2021-03-01

|

🏭 Värdeflödesanalys inom ett produktionsavsnitt

Genom att systematiskt analysera en process från leverantör till kund så blir det tydligt hur lång tid en artikel befinner sig i flödet, och det upptäcks mängder med slöserier.

Uppdrag

Beställaren var i färd med att göra ett större förbättringsarbete, och man hade en plan vad som skulle göras. Men ville ändå utföra en värdeflödesanalys för att dokumentera nuvarande flöde och på så sätt se processen med annat perspektiv.

I detta uppdrag var jag ansvarig för, och drivande i arbetet med att samla in och sammanställa data till en värdeflödesanalys som blev en nulägeskarta.

💡 Nästa steg var att gå igenom nuläget med kunden, och dokumentera vilka förbättringar som kunde göras. Därefter rita framtidskartan.

✔ Identifierade förbättringar:

 • Visuell styrning med hjälp av kanbansystem.
 • Vissa arbetsplatser behövde ses över med avseende på layout och flöde.
 • Producera endast vid behov för att minimera lagernivåer.
 • Bättre nyttjande av väntetid hos operatörerna.
 • Förbättra rutinen för kundanpassade produkter.
 • Kartlägga ställeståndsorsaker i bearbetningsmaskiner.

❌ Identifierade slöserier:

 • Överproduktion.
 • Omarbete.
 • Extra hantering,
 • Transporter.
 • Väntan.

💡 Kunden använde sedan värdeflödesanalysen för manuell simulering av olika scenarion ute i produktion.

Uppdraget utfördes i samarbete med Consensus.

Följ mig gärna eller connecta på LinkedIn. Behöver ni stöd med processanalys eller förbättringsarbete ☎️ Kontakta mig 070-290 60 41 ☎️.

Uppdragsgivare

Kompetensen du behöver

Andra uppdrag

MH Produktionsteknik AB

Uppdragsgivare

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer