En blogg om produktionsteknik

Vad är standardiserat arbete?

Dela

Standardiserat arbete utgör tillsammans med 5S en grundläggande princip för Lean Manufacturing, och fastställer det mest effektiva arbetssättet för att optimera säkerhet, kvalitet och produktivitet. Utan standardiserat arbete är flexibilitet inget annat än organiserat kaos.
Leanhuset
Bild: Leanhuset illustrerar huvudprinciperna inom Lean Manufacturing

För att bygga en Lean-kultur inom ett företag så är en grundförutsättning att ge personalen medbestämmande, och möjlighet att påverka sitt arbete till det bättre. Med hjälp av standardiserat arbete sätts en standard som är tillåten att förbättra. Utan en standard finns inga avvikelser, och utan avvikelser går det inte att definiera ett problem.

Tre viktiga element för att säkra fördelarna med standardiserat arbete

Arbetsordning för att implementera standardiserat arbete

Det är ingen enkel sak att skapa ett standardiserat arbetssätt. Personer arbetar på olika sätt, och om standarden blir felaktig ges inte personalen rätt förutsättningar till att utföra sitt arbete. En väl utförd standardisering medför stor belöning.

Ansvar och roller

Ett företag sätter upp mål för att arbeta mot en vision. Detta yttrar sig i att personer med ansvar för olika linjeorganisationer driver aktiviteter inom sitt område. De ansvariga har arbetsbeskrivningar som är formulerade som ett stöd för att uppnå företagets mål. Den som är ansvarig rapporterar uppåt i hierarkin.
teamwork
Bild: Medarbetare inom processen har olika roller
Inom en linjeorganisation eller tvärfunktionell grupp så blir det annorlunda då det är processen som levererar för att uppnå företagets eller projektets mål. Inom gruppen har varje person en roll eller funktion som harmonierar mot 4M, dvs människa, metod, material och maskin. Alla inom processen har ett ansvar för att få dessa delar att samspela och fungera.
Att vara ansvarig för en linjeorganisation och arbeta mot en vision innebär långsiktigt arbete. Däremot att ha en roll inom linjeorganisationen innebär i princip att arbeta enligt en checklista. Det finns ett antal uppgifter som måste utföras varje dag för att processen ska leverera enligt uppsatta mål.
Det är inte fel att skapa ett standardiserat arbetssätt för olika roller som till exempel inköpare, produktionsplanerare, tekniker, gruppledare och så vidare. Med fokus på säkerhet, kvalitet och produktivitet; Är det möjligt att hinna med alla uppgifter under en arbetsdag?

Relaterade blogginlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer