En blogg om produktionsteknik

Hitta flaskhalsar

Dela

Alla processer har flaskhalsar. Det vill säga något processteg som tar längre tid att utföra, och som kan komma att störa rytmen vid ökad produktionstakt.

Min erfarenhet, från olika industrier och verksamheter, är att introducerade processer och tjänster anses färdiga då de levererar en produkt. Men det behövs processvård genom små enkla förbättringar.

För att åtgärda ineffektiva produktionsavsnitt så behövs ingående analyser för att hitta grundorsaker. Det arbetet initieras till exempel med en värdeflödesanalys .

Flaskhalsar

Men en värdeflödesanalys skapas förutsättningar för en gemensam syn på verksamheten, och det blir tydligare vart förbättringsarbetet ska fokuseras.

Några fördelar med att åtgärda flaskhalsar

✔ Möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter

✔ Optimera användningen av maskiner

✔ Ökad produktionskapacitet

✔ Ökad lönsamhet

💡 Syftet med att studera olika processteg är att identifiera och ta bort olika former av slöseri.

Följ mig gärna eller connecta på LinkedIn. Behöver ni stöd med att hitta flaskhalsar? ☎️ Kontakta mig ☎️.

#lean #produktivitet #produktion

Relaterade blogginlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top
MH logo

Denna webbplats använder cookies. Om du inte tillåter detta måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer